c S
Izbor dana

Investitor mora dokazati da je sam financirao neki objekt komunalne infrastrukture.

26.06.2009 10:02 Tužitelj tvrdi da je financirao izgradnju komunalnih objekata i uređaja, pa da bi mu stoga iznos potrošenih sredstava za tu namjenu trebalo priznati odnosno umanjiti visinu komunalnog doprinosa.