c S
Izbor dana

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

03.05.2019 10:00 Prigovori o većem stupnju oštećenja izneseni u ovom postupku u kojem se odlučuje samo o visini naknade, ne mogu se uvažiti.