c S
Izbor dana

Prijedlog ovrhovoditelja da sud donese rješenje kojim će se privremeno zaplijeniti svi štedni ulozi ovršenika kod određene pravne osobe, treba tumačiti na način da pravna osoba bude točno određena navođenjem točnog imena i sjedišta pravne osobe kod koje ovršenik ima štedni ulog.

29.06.2009 09:50 Naime, u čl. 154 st. 2 OZ-a izričito je propisano da ako ovrhovoditelj ne raspolaže potrebnim podacima o štednom ulogu ovršenika, da tada može sudu predložiti donošenje rješenja kojim će privremeno zaplijeniti sve štedne uloge ovršenika kod određene pravne osobe (prijedlog za privremenu pljenidbu).