c S
Izbor dana

Porez na promet nekretnina - zastara

31.05.2019 09:50 U slučaju kada je prijava ugovora o kupoprodaji radi utvrđenja obveze plaćanja poreza na nekretnine izvršena 30. prosinca 2005., a rok za donošenje rješenja o poreznoj obvezi je bio tri godine od dana kada je zastara počela teći, a tekla je nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu, proizlazi da je rješenje o poreznoj obvezi doneseno 27. kolovoza 2008. doneseno unutar relativnog roka zastare.