c S
Izbor dana

Određivanje stope zateznih kamata

07.06.2019 07:30 S obzirom na to da odredba članka 29. stavka 2. Zakon o obveznim odnosima koja se primjenjuje od 1. siječnja 2008. propisuje drugačiju stopu zateznih kamata (ovisno o tome radi li se o odnosu iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava ili o ostalim odnosima), iz izreke sudske odluke mora se jasno vidjeti o kojoj kamatnoj stopi se radi, što znači da formulacija: „zakonske zatezne kamate“ nije u skladu sa zakonom.