c S
Izbor dana

Katastarski upis

11.06.2019 07:30 U slučaju kada se za iste katastarske čestice razlikuju podaci upisani u zemljišne knjige od podataka upisanih u katastar promjene u katastarskom operatu se mogu provesti na temelju podataka iz zemljišnih knjiga.