c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva

14.06.2019 07:30 Ukoliko je u pravomoćnoj presudi navedeno da su predlagatelji pravni slijednici upisanih suvlasnika u zemljišnoj knjizi tada isti nisu dužni zemljišnoknjižnom sudu uz prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva dostavljati dokaz o izvanknjižnom pravnom slijedu.