c S
Izbor dana

Stjecanje vlasništva temeljem zakona

18.06.2019 07:30 Prema članku 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,  Republika Hrvatska stječe vlasništvo temeljem samog zakona ispunjenjem pretpostavki iz članka 77. ZON-a (da zahtjev za povrat nije podnesen ili je pravomoćno odbijen). Ukoliko zahtjev nije podnesen Republika Hrvatska stječe vlasništvo protekom rokova za podnošenje zahtjeva, a ako je pravomoćno odbijen po pravomoćnosti tog rješenja.