c S
Izbor dana

Presumirano povlačenje tužbe

19.06.2019 07:30 Odredbe Zakona o parničnom postupku iz Glave trideset druge o postupku pred trgovačkim sudovima ne isključuju odredbe tog zakona o postupku u sporovima male vrijednosti.