c S
Izbor dana

Teret dokaza

21.06.2019 07:30 U postupku radi razvrgnuća suvlasničke zajednice na protustranci leži teret dokaza da se radi o njezinom domu i da iseljenjem dolazi do miješanja u njezino pravo na dom.