c S
Izbor dana

Nastavljanje parnica

08.07.2019 07:32 Budući da prema odredbama Stečajnog zakona stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine ostvariti samo u stečajnom postupku podnošenjem prijave stečajnom upravitelju, u situaciji kada je parnica pokrenuta prije otvaranja stečajnog postupka, ona se prekida kao posljedica otvaranja stečaja, a nastavlja samo ako na ispitnom ročištu u stečajnom postupku prijavljena tražbina stečajnog vjerovnika bude osporena, a on upućen na parnicu radi utvrđenja osnovanom tražbine.