c S
Izbor dana

Naplata uvoznog duga

09.07.2019 07:30 Roba koja se nalazila u slobodnoj zoni prije 1. srpnja 2013., odnosno prije stupanja RH u EU a koja je puštena u promet nakon 1. srpnja 2013., s određenim udjelom šećera koji ne podliježe carinskom oslobođenju je roba na koju se plaća carina i porezi.