c S
Izbor dana

Prestanak pravnog položaja najmoprimca

10.07.2019 07:30 Najmoprimcu koji je bez opravdanog razloga propustio u primjerenom, opravdano očekivanom i razumnom vremenu zatražiti sklapanje ugovora o najmu stana kojim bi se konačno uredili odnosi vlasnika i korisnika stana, prestaje pravni položaj zaštićenog najmoprimca.