c S
Izbor dana

Pošten posjed

05.07.2019 15:41 Činjenica da tuženik nije platio kupoprodajnu cijenu za nekretninu u čijem je posjedu izvanknjižnom vlasniku te nekretnine sama po sebi ne znači da je isti nepošten posjednik predmetnih nekretnina.