c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

16.07.2019 07:30 Ukoliko u vrijeme stupanja na snagu Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima izvanredni rok za stjecanje prava vlasništva nekretnina dosjelošću još nije istekao, tada se za računanje tog roka primjenjuje taj Zakon.