c S
Izbor dana

Pričuva

31.07.2019 07:00 Zakonska ovlaštenja ne daju tužitelju kao upravitelju zgrade pravo na ostvarivanje tražbine s osnove neplaćene zajedničke pričuve, već se navedena ovlaštenja iscrpljuju (samo) u pravu na procesni položaj zastupnika suvlasnika nekretnine.