c S
Izbor dana

Pravni slijednik Fonda za naknadu oduzete imovine

07.08.2019 07:05 S obzirom na to da Fond za naknadu oduzete imovine nije prestao postojati (nije brisan iz registra), nisu ispunjene pretpostavke za prekid postupka, a Republika Hrvatska je od 1. siječnja 2018. njegov pravni slijednik temeljem Zakona o prestanku važenja Zakona o fondu za naknadu oduzete imovine (NN 117/17.).