c S
Izbor dana

Prestanak ugovora o radu

12.08.2019 07:00 Ukoliko je poslodavac prije nego je sklopio s radnikom sporazum o prestanku radnog odnosa primio privremeno rješenje iz kojeg je vidljivo da je kod tog radnika nastupila opća nesposobnost za rad zbog povrede na radu koju je pretrpio kod njega na radu, tada je radni odnos radniku prestao po sili zakona pravomoćnošću rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu u kojem slučaju radniku pripada naknada štete za izgubljenu zaradu.