c S
Izbor dana

Tužbeni zahtjev

16.08.2019 07:00 Točno određen tužbeni zahtjev je postupovna pretpostavka za meritorno odlučivanje, pa se tužbeni zahtjev kod tužbe za smetanje posjeda mora sastojati od deklaratornog i kondemnatornog dijela.