c S
Izbor dana

Naknada štete

19.08.2019 07:00 Kada je šteta prouzročena vožnjom neosiguranog vozila, a Hrvatski ured za osiguranje potražuje od tuženika naknadu isplaćenog iznosa od osobe koja je upravljala neosiguranim motornim vozilom, tada se ne radi o tražbini s osnova osiguranja niti o naknadi štete propisanoj odredbom Zakona o obveznim odnosima već regresnoj tužbi za koju vrijedi opći zastarni rok od 5 godina.