c S
Izbor dana

Predujam za pokriće troškova

06.09.2019 10:00 Ukoliko ovrhovoditelj ne plati Agenciji predujam za pokriće troškova provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom u roku od 8 dana od poziva na uplatu sud će obustaviti ovrhu na nekretninama.