c S
Izbor dana

Ugovor na daljinu

09.09.2019 08:22 Pretplatnički ugovor sklopljen na daljinu smatra se sklopljenim danom potpisa zahtjeva i pripadajuće dokumentacije od strane korisnika.