c S
Izbor dana

Neizdavanje računa za izvršene usluge ima značaj skrivljenog ponašanja radnika i predstavlja opravdani razlog za donošenje odluke o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika.

09.07.2009 09:45 Predmetnom tužbom tužiteljica je zatražila, da se utvrdi nedopuštenom odluka tuženika od 10. svibnja 2005., kojom je tužiteljici otkazan ugovor o radu redovitim otkazom zbog skrivljenog ponašanja, jer smatra da nije počinila povrede obveza iz radnog odnosa koje joj se stavljaju na teret.