c S
Izbor dana

Sudska pristojba

19.09.2019 07:00 Podnošenje revizije nema utjecaja na obvezu plaćanja sudske pristojbe na odgovor na tužbu jer ta obveza tuženika nastaje u trenutku pravomoćnosti presude.