c S
Izbor dana

Onemogućavanje raspravljanja pred sudom

24.09.2019 09:05 Nedostavljanje tuženiku zapisnika s dva ročišta ne predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka ako je tuženik posljedice nedostavljanja mogao izbjeći svojim prisustvom na tim ročištima.