c S
Izbor dana

Osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu kao vlasnik nekretnine, aktivno je legitimirana na podnošenje tužbe kojom traži zaštitu prava vlasništva od štetnih imisija, bez obzira što je predmetnu nekretninu pravnim poslom prenijela na treću osobu.

10.07.2009 08:40 Naime, ukoliko je točno da je tužitelj Č.F. darovao predmetnu nekretninu, za koju se traži zaštita prava vlasništva od štetnih imisija, svom sinu Č.M., 1996. g., tada se radi o slučaju stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla.