c S
Izbor dana

Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa

26.09.2019 07:00 Dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje smatra se primitkom u naravi isplaćenim po osnovi nesamostalnog rada na koji se ne obračunava niti plaća porez na dohodak.