c S
Izbor dana

Test razmjernosti - predmet Statileo

04.10.2019 09:36 Zbog promjene u pravnom sustavu uvjetovane odlukom Europskog suda za ljudska prava (predmet Statileo) potrebno je preispitati sudsku praksu te radi ocjene postojanja pravedne ravnoteže između suprotstavljenog interesa osiguranja stanovanja tužiteljice i prava vlasništva tuženice provesti odgovarajući test razmjernosti. Ovaj test bi, između ostaloga, uključivao i stavljanje u omjer vrijednosti kuće za odmor tužiteljice i mogućnosti da sredstvima ostvarenim prodajom te kuće stekne vlasništvo useljivog stana ili kuće potrebne za njeno stanovanje.