c S
Izbor dana

Nadležnost suda

16.10.2019 08:20 Okolnost da zbog troškova putovanja žalitelju ne odgovara nadležnost suda u drugom gradu, nije razlog da bi Visoki upravni sud odredio kao nadležni drugi sud koji je u mjestu stanovanja žalitelja.