c S
Izbor dana

Načelo dobrog upravljanja

23.10.2019 08:00 Ustavni sud ne dovodi u pitanje pravo i obvezu javnih tijela da postupaju u skladu sa zakonom i u javnom interesu, međutim, takvo postupanje ne smije biti na teret građana.