c S
Izbor dana

Forma ugovora o darovanju

25.10.2019 13:15 Ništetan je ugovor o darovanju bez prave predaje koji nije sklopljen u propisanom obliku, s time da se pod pojmom prave predaje podrazumijeva realna predaja stvari u neposredni posjed stjecatelja, a ne „fiktivna“ predaja stvari, odnosno za valjanost takvog ugovora o darovanju nije dovoljna tradicija samo na osnovi očitovanja.