c S
Izbor dana

Ako prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave bude podnesen sudu umjesto javnom bilježniku, sud će takav prijedlog odbaciti.

16.07.2009 09:16 Odbacivši prijedlog ovrhovoditelja, prvostupanjski sud se poziva na odredbu čl. 252 a OZ-a kojom je određeno da o prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave odlučuju javni bilježnici u skladu s odredbama ovog zakona ...