c S
Izbor dana

Nezakoniti dokazi - snimke

25.11.2019 09:07 Prema prihvaćenoj sudskoj praksi, snimke koje neovlašteno i bez znanja snimljene osobe sačinjava druga osoba ne mogu se upotrijebiti u dokaznom postupku, u pitanju su nezakoniti dokazi iz čl. 10. st. 2. toč. 2. ZKP-a, jer se na taj način krše prava na privatnost osobe, odnosno njeno pravo na nepovredivost osobnog života. Iz snimljenih razgovora nedvojbeno slijedi da okrivljenik za cijelo vrijeme vođenja niza telefonskih razgovora nije znao da ga oštećenik snima, a to je saznao na samom kraju snimljenih razgovora kada mu je oštećenik poručio da mu je svega dosta i da će se obratiti nadležnim tijelima progona, te mu rekao da je prethodne razgovore snimao.
Sve snimke telefonskih razgovora koje su sačinjene bez znanja okrivljenika su nezakoniti dokazi, a tek one koje su uslijedile nakon što mu je oštećenik rekao da ga snima, dakle, uz pristanak okrivljenika, mogu se kao dokaz koristiti u dokaznom postupku, jer pristanak na snimanje isključuje protupravnost snimanja.