c S
Izbor dana

Tužitelj koji je određeno vrijeme radio kao policajac - specijalac na poslovima razminiranja po zapovijedi svojih pretpostavljenih, nema pravo na razliku između plaće protueksplozijskog službenika i plaće policajca – specijalca, iz razloga što je poslove razminiranja obavljao u okviru poslova svog radnog mjesta.

17.07.2009 08:43 Tužitelj je u razdoblju od 1998. do kraja studenoga 2000. radio kao policajac – specijalac na poslovima razminiranja za potrebe H. E. i I. d.d. Z. po zapovijedi svojih pretpostavljenih, za koje vrijeme je primao plaću i dnevnice kad je bio na terenu.