c S
Izbor dana

Dostava

27.11.2019 09:36 Poziv na uplatu predujma za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom se ne dostavlja poštom već isključivo putem mrežne stranice Financijske agencije.