c S
Izbor dana

Izjava zaposlenika kao priznanje duga

02.12.2019 07:00 Izjava zaposlenika tuženika upućena putem e-maila tužitelju ne smatra se priznanjem duga ako ona nije dana jasno, određeno i bezuvjetno i ako ju nije dala osoba koja je ovlaštena na davanje takve izjave.