c S
Izbor dana

Prekluzivan rok

03.01.2020 10:31 Rok iz čl. 103. st. 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je prekluzivni rok materijalnog prava.