c S
Izbor dana

Ustrojstvo upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s oglednim primjerima akata

21.01.2020 07:00 U ovom radu se prikazuje preustroj upravnih tijela osnivanjem jedinstvenog upravnog odjela te donošenje pravilnika o unutarnjem redu i rješenja za službenike i namještenike ukinutih upravnih odjela.