c S
Izbor dana

Postupak za naknadu oduzete imovine vodi se po zahtjevu stranaka, pa su stranke dužne priložiti dokumentaciju na koju se pozivaju.

24.07.2009 08:52 Kako se ovaj postupak vodi po zahtjevu stranaka (članak 65. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine) stranke su dužne priložiti potrebnu dokumentaciju (članak 67.) što su i učinile ...