c S
Izbor dana

Time što domaći sud nije ispitao sve relevantne faktore za utvrđivanje naknade za izvlaštenje, posebice glede smanjene vrijednosti preostale imovine, domaće vlasti propustile su postaviti pošteni razmjer između različitih interesa i propustile učiniti napor u cilju zaštite vlasničkih prava podnositelja u postupku izvlaštenja, koji predstavlja najveće moguće miješanje države u vlasnička prava.

27.07.2009 09:36 Podnositelji zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava (u nastavku teksta: Europski sud), prigovaraju da u postupku izvlaštenja nisu dobili tržišnu vrijednost za svoju imovinu te da u postupku izvlaštenja nije u obzir uzeto bitno smanjenje vrijednosti njihove preostale imovine.