c S
Izbor dana

Sukob interesa i ustavni standardi

14.02.2020 07:00 U tranzicijskim društvima u kojima koncept sukoba interesa još nije dovoljno razvijen, uspostavljanje efikasnog mehanizma nadzora uz propisivanje odgovarajuće i preventivne sankcije od posebne je važnosti, jer osigurava djelotvorno pravno uređenje sukoba u cilju razvitka istinske političke demokracije i pluralizma.