c S
Izbor dana

Otkup stana - dokidanje konfiskacije

24.02.2020 06:42 Rješenja o nacionalizaciji su deklaratornog, a ne konstitutivnog karaktera tako da činjenica izostanka rješenja o nacionalizaciji ne može anulirati nacionalizaciju izvršenu ex lege. Stoga je moguće da nekretnina u trenutku donošenja rješenja o dokidanju konfiskacije bude nacionalizirana po sili zakona te po sili zakona prijeđe u društveno vlasništvo.