c S
Izbor dana

Kada poslodavac redovito otkazuje ugovor o radu koji traje kraće od 6 mjeseci, tada je dužan odluku o otkazu donijeti u pisanom obliku i obrazložiti ga, s time da obrazloženje ne mora sadržavati opravdane razloge za otkaz.

28.07.2009 08:58 Prema odredbi čl. 109. Zakona o radu («Narodne novine», broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98,17/01, 82/01 i 114/03 – u nastavku teksta: ZR), ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom.