c S
Izbor dana

Zastara kod uporabe tuđe stvari

09.03.2020 13:28 Kod izvanugovornog pravnog odnosa upotrebe tuđe stvari u svoju korist tražbina zastarijeva u općem zastarnom roku.