c S
Izbor dana

Kada je u posebnom postupku poništena građevna dozvola, smatra se da je objekt izgrađen bespravno.

29.07.2009 08:58 Kako građevinska dozvola kojom je bila dozvoljena gradnja predmetne građevine više nije na snazi, neosnovano prigovara tužitelj da je objekt izgrađen zakonito ...