c S
Izbor dana

Trošak pristupa vještaka na ročište

12.03.2020 07:00 Budući da se nalaz i mišljenje vještaka u pravilu daje na glavnoj raspravi, trošak pristupa vještaka na ročište za glavnu raspravu predstavlja trošak izvođenja dokaza kojeg snosi ona stranka koja je taj dokaz predložila.