c S
Izbor dana

Umješač - intervencijski efekt

13.03.2020 07:00 Umješaču treba dostavljanjem poziva i odluka suda omogućiti poduzimanje svih procesnih radnji u postupku pogodnih da pomognu uspjehu stranke kojoj se pridružio, pa kada je sud propustio tako postupiti ne može se prema umješaču isticati intervencijski efekt parnice.