c S
Izbor dana

Pravni aspekt ograničenja prava radnika u slučaju pandemije s posebnim naglaskom na prava i obveze poslodavaca i radnika

19.03.2020 13:49 Autor u ovom stručnom članku obuhvaća sve pravne norme kojima se regulira izvanredna situacija vezana uz epidemiju uzrokovanu virusom Covid - 19 s posebnim naglaskom na reguliranje radnih odnosa te prava i obveza poslodavaca i radnika. Također, ukratko se osvrće na predložene mjere Vlade kojima se nastoje otkloniti negativne posljedice prouzrokovane pandemijom i donosi primjere odluka poslodavca vezane za novonastalu situaciju.