c S
Izbor dana

O zahtjevu za izuzeće suca koji je zaprimljen nakon zaključenja glavne rasprave, odlučuje predsjednik suda prvog stupnja.

30.07.2009 08:44 Sudac pojedinac ili predsjednik vijeća pred kojim teče postupak, ovlašten je prema odredbi čl. 73 st. 3 ZPP-a odbaciti samo nedopuštene zahtjeve taksativno određene u čl. 73 st. 2 ZPP-a ...