c S
Izbor dana

Prigovor kao prijedlog za odgodu ovrhe

23.03.2020 10:33 Kada ovršenik, u povodu uručenog mu javnobilježničkog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, podnese prigovor ali u istome ne pobija osnovu ni visinu tražbine, nego predlaže određenu dinamiku plaćanja predmetene obveze - tada se podnesak ovršenika ima smatrati prijedlogom za odgodu ovrhe.